Om Life Magic

Life Magic er etablert og drives av Kristine Stray-Knudsen. Life Magic jobber for å fremme lyset i menneskene, slik at gode krefter kan gjøre seg gjeldene i enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn og i hele verden. Glede, kjærlighet, lys, rettferdig fordeling og bærekraftig utvikling (sjelelig og på jorden) er drivkrefter Life Magic ønsker skal forme fremtiden.

Life Magics visjon: Å lyse opp i verden – Styrke det indre lyset i mennesket

Gjennom øvelser og undervisning etterstreber Life Magic å vekke den gryende spiritualiteten i mennesker og inspirere til endringer og transformasjon.

Life Magic holder til på Nøtterøy i Vestfold.

Kristine Stray-Knudsen

Kristine bor på Nøtterøy sammen med mann og to barn. Hun har bred arbeidserfaring fra detaljhandel med blant annet butikkdrift og kjedeutvikling, motivasjonstrening, salgsopplæring samt utvikling av medarbeidere. Hun er opprinnelig utdannet sivilmarkedsfører fra BI/NMH og er coach og NLP utdannet.  I flere år har Kristine valg å være hjemme med sine barn. Per januar 2014 deltar hun i år 2 på den treårige enhetsterapiutdanningen hos Audun Myskja

 

Kristine forteller litt om seg selv:

De siste 10 – 12 årene har jeg vært aktivt søkende og stadig tillært meg informasjon og kunnskap om det spirituelle og betydningen av vår bevissthet og hvordan jeg kan ta ansvar for eget liv fullt og helt. Dette er den mest betydningsfulle informasjonen jeg noen gang har dumpet bort i. Gjennom selvstudier, kurs, utdanninger og utstrakt bruk av samtalepartnere, healere og fremragende rollemodeller har jeg selv viklet meg ut av små og store utfordringer Jeg er en systematisk person og har en praktisk tilnærming til livet: metoder og teknikker må prøves, testes og evalueres. Det har jeg gjort i mange år og metoder jeg synes om presenterer jeg på kursene mine. Jeg har en genuin og ekte interesse for andre mennesker.

Jeg tror bl.a.:

Alle erfaringer (både gode og dårlige) utvikler oss som mennesker og kan brukes til positiv vekst.

  • Du kan hvis du vil. Alle mennesker har muligheter til å leve ut sine drømmer.
  • Når bevisstheten transformeres og flere mennesker våkner opp spirituelt vil det føre til mer glede, fred og toleranse blant menneskene.
  • Virkelig transformasjon kommer når vi er den forandringen vi ønsker å se i verden.
  • På helbredende krefter i og utenfor menneskene.
  • På overflod – det er nok til alle mennesker – av alt.
  • På nuets kraft